SL162 บานเฟี้ยม ไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์

เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้านี้

Only 6 left

ชื่อสินค้า จำนวน
SL162 บานเฟี้ยม ไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์-สนนิว-40 x 200 3
SL162 บานเฟี้ยม ไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์-สนนิว-45 x 200 3
|

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

SL162 บานเฟี้ยม ไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์

1.บานเฟี้ยมไม้จริง ผลิตจากไม้สนนิวซีแลนด์
2.ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร 
3.ผ่านการอบแห้ง (Kiln Dry) ความชื้นไม่เกิน 12%
4. ความหนาของบาน 3.2 cm.
5. ผ่านกระบวนการอัดเข้ารูปด้วยระบบ Technical Doorเพื่อไม่ให้บิดงอ และทนต่อการใช้งาน

(รูปตัวอย่างใช้บานเฟี้ยม 2 บาน)

* ฟิลด์ที่จำเป็น

฿2,250
รหัสสินค้า: SL162