Sale47%

พีระมิด ประตูไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์

Regular Price: ฿16,900

Special Price ฿9,000

Product type : พีระมิด ประตูไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์

Only 10 left

Product Name Qty
พีระมิด ประตูไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์-80 x 200 10
|

Availability: In stock

พีระมิด ประตูไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์

1. ประตูไม้จริงผสานกระจกนิรภัย หนา 20 mm.
2. ผลิตจากไม้สนนิวซีแลนด์ สายพันธุ์เรดิเอต้าไพน์
3. ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
4. ขอบไม้ตั้งกว้าง 6” หนา 3.5 cm. รองรับการเจาะลูกบิดได้อย่างลงตัว
5. ไม้ขวางล่าง 6” สามารถตัดขนาดสั้นลงได้ 1 – 5 cm.
6. ผ่านการอบแห้ง (Kiln Dry) ความชื้นไม่เกิน 12%
7. ผ่านกระบวนการอัดเข้ารูปด้วยระบบ Technical Door เพื่อไม่ให้บิดงอ และทนต่อการใช้งาน
8. กระจก ART GLASS ที่ประดับด้วยกระจกสีและกระจกเจียระไน ยึดด้วยรางทองเหลืองหรือรางเงิน
9. กระจกช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอก ทนแรงกระแทก ป้องกันการถ่ายเทของอุณหภูมิ มีความปลอดภัยสูง

(รูปตัวอย่างใช้ประตู 2 บาน)

* Required Fields

Regular Price: ฿16,900

Special Price ฿9,000

SKU: พีระมิด ประตูไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์
 

Product Description

**********

Data Sheet

**********

Reviews

How do you rate this product? *
Value
Quality
Price