Sale40%

Glaring Green ประตูไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์

Regular Price: ฿16,900

Special Price ฿10,090

Product type : Glaring-Green-P

Only 20 left

Product Name Qty
Glaring Green ประตูไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์-80 x 200 5
Glaring Green ประตูไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์-70 x 200 5
Glaring Green ประตูไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์-90 x 200 5
Glaring Green ประตูไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์-100 x 200 5
|

Availability: In stock

Glaring Green ประตูไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์

1. ประตูไม้จริงผสานกระจกนิรภัย หนา 20 mm.
2. ผลิตจากไม้สนนิวซีแลนด์
3. ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
4. ไม้ตั้งกว้าง 6” หนา 3.5 cm. รองรับการเจาะลูกบิดได้อย่างลงตัว ไม้ล่าง 6” สามารถตัดขนาดสั้นลงได้ 1 – 5 cm.
5. ผ่านการอบแห้ง (Kiln Dry) ความชื้นไม่เกิน 12%
6. ผ่านกระบวนการอัดเข้ารูปด้วยระบบ Technical Doorเพื่อไม่ให้บิดงอ และทนต่อการใช้งาน
7. ช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอก ทนแรงกระแทก มีความปลอดภัยสูง

(รูปตัวอย่างใช้ประตู 2 บาน)

* Required Fields

Regular Price: ฿16,900

Special Price ฿10,090

SKU: Glaring-Green-P
 

Product Description

***********************

Data Sheet

Reviews

How do you rate this product? *
Price
Value
Quality