บานเฟี้ยม

4 รายการ
ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก
 1. SL153 บานเฟี้ยม ไม้สนนิวซีแลนด์

  ฿2,250
  SL153 บานเฟี้ยม ไม้สนนิวซีแลนด์ 1.บานเฟี้ยมไม้จริง ผลิตจากไม้สนนิวซีแลนด์ 2.ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร  3.ผ่านการอบแห้ง (Kiln Dry) ความชื้นไม่เกิน 12% 4. ความหนาของบาน 3.2 cm. 5. ผ่านกระบวนการอัดเข้ารูปด้วยระบบ Technical Doorเพื่อไม่ให้บิดงอ และทนต่อการใช้งาน (รูปตัวอย่างใช้บานเฟี้ยม 2 บาน)

 2. SL111 บานเฟี้ยม + กระจกนิรภัยสีเขียว ไม้สนนิวซีแลนด์

  ฿4,090
  SL111 + กระจกนิรภัยสีเขียว ไม้สนนิวซีแลนด์ 1.บานเฟี้ยมไม้จริง ผลิตจากไม้สนนิวซีแลนด์ 2. กระจกนิรภัยสีเขียว หนา 4 มม. 3.ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร  4.ผ่านการอบแห้ง (Kiln Dry) ความชื้นไม่เกิน 12% 5. ความหนาของบาน 3.2 cm. 6. ผ่านกระบวนการอัดเข้ารูปด้วยระบบ Technical Doorเพื่อไม่ให้บิดงอ และทนต่อการใช้งาน  (รูปตัวอย่างใช้บานเฟี้ยม 2 บาน)

 3. SL150 บานเฟี้ยม ไม้สนนิวซีแลนด์

  ฿2,250
  SL150 บานเฟี้ยม ไม้สนนิวซีแลนด์ 1.บานเฟี้ยมไม้จริง ผลิตจากไม้สนนิวซีแลนด์ 2.ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร  3.ผ่านการอบแห้ง (Kiln Dry) ความชื้นไม่เกิน 12% 4. ความหนาของบาน 3.2 cm. 5. ผ่านกระบวนการอัดเข้ารูปด้วยระบบ Technical Doorเพื่อไม่ให้บิดงอ และทนต่อการใช้งาน (รูปตัวอย่างใช้บานเฟี้ยม 2 บาน)

 4. SL162 บานเฟี้ยม ไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์

  ฿2,250
  SL162 บานเฟี้ยม ไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์ 1.บานเฟี้ยมไม้จริง ผลิตจากไม้สนนิวซีแลนด์ 2.ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร  3.ผ่านการอบแห้ง (Kiln Dry) ความชื้นไม่เกิน 12% 4. ความหนาของบาน 3.2 cm. 5. ผ่านกระบวนการอัดเข้ารูปด้วยระบบ Technical Doorเพื่อไม่ให้บิดงอ และทนต่อการใช้งาน (รูปตัวอย่างใช้บานเฟี้ยม 2 บาน)

4 รายการ
ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก