SL162 บานเฟี้ยม ไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์

฿2,250

Product type : SL162

Only 8 left

Product Name Qty
SL162 บานเฟี้ยม ไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์-สนนิว-40 x 200 3
SL162 บานเฟี้ยม ไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์-สนนิว-45 x 200 5
|

Availability: In stock

SL162 บานเฟี้ยม ไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์

1.บานเฟี้ยมไม้จริง ผลิตจากไม้สนนิวซีแลนด์
2.ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร 
3.ผ่านการอบแห้ง (Kiln Dry) ความชื้นไม่เกิน 12%
4. ความหนาของบาน 3.2 cm.
5. ผ่านกระบวนการอัดเข้ารูปด้วยระบบ Technical Doorเพื่อไม่ให้บิดงอ และทนต่อการใช้งาน

(รูปตัวอย่างใช้บานเฟี้ยม 2 บาน)

* Required Fields

฿2,250
SKU: SL162
 

Product Description

***********************

Data Sheet

Reviews

How do you rate this product? *
Quality
Price
Value