บัวรอบวงกบ

9 รายการ
ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก
 1. ไม้สนนิวซีแลนด์ 4"x1" แบบ A

  ฿500
  คิ้วบัวรอบวงกบแบบ A ไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์ 4"x1" 1.คิ้วบัวไม้จริง ผลิตจากไม้สนนิวซีแลนด์ 2.ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร  3.ผ่านการอบแห้ง (Kiln Dry) ความชื้นไม่เกิน 12% 4. สั่งซื้อจำนวน 5 เมตรขึ้นไป มีมุมบัวให้ 2 มุม 

 2. ไม้สนนิวซีแลนด์ 4"X1" แบบ B

  ฿500
  คิ้วบัวรอบวงกบแบบ B ไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์ 4"X1" 1.คิ้วบัวไม้จริง ผลิตจากไม้สนนิวซีแลนด์ 2.ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร 3.ผ่านการอบแห้ง (Kiln Dry) ความชื้นไม่เกิน 12% 4. สั่งซื้อจำนวน 5 เมตรขึ้นไป มีมุมบัวให้ 2 มุม

 3. ไม้สนนิวซีแลนด์ 5"x1" แบบ C

  ฿830
  คิ้วบัวรอบวงกบแบบ C ไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์ 5"x1" 1.คิ้วบัวไม้จริง ผลิตจากไม้สนนิวซีแลนด์ 2.ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร 3.ผ่านการอบแห้ง (Kiln Dry) ความชื้นไม่เกิน 12% 4. สั่งซื้อจำนวน 5 เมตรขึ้นไป มีมุมบัวให้ 2 มุม

 4. ไม้สนนิวซีแลนด์ 5"X1" แบบ D

  ฿700
  คิ้วบัวรอบวงกบแบบ D ไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์ 5"x1" 1.คิ้วบัวไม้จริง ผลิตจากไม้สนนิวซีแลนด์ 2.ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร 3.ผ่านการอบแห้ง (Kiln Dry) ความชื้นไม่เกิน 12% 4. สั่งซื้อจำนวน 5 เมตรขึ้นไป มีมุมบัวให้ 2 มุม

 5. ไม้สนนิวซีแลนด์ 4"X1" แบบ E

  ฿600
  คิ้วบัวรอบวงกบแบบ E ไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์ 4"x1" 1.คิ้วบัวไม้จริง ผลิตจากไม้สนนิวซีแลนด์ 2.ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร 3.ผ่านการอบแห้ง (Kiln Dry) ความชื้นไม่เกิน 12% 4. สั่งซื้อจำนวน 5 เมตรขึ้นไป มีมุมบัวให้ 2 มุม

 6. คิ้วบัวปิดบังใบ ไม้สนนิวซีแลนด์ 1"x1"

  ฿290
  คิ้วบัวปิดบังใบเสริมบารมี ไม้สนนิวซีแลนด์ 1"x1" 1.คิ้วบัวปิดบังใบไม้จริง ผลิตจากไม้สนนิวซีแลนด์ 2.ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร  3.ผ่านการอบแห้ง (Kiln Dry) ความชื้นไม่เกิน 12%

 7. ไม้สนนิวซีแลนด์ 5"X1" แบบ A

  ฿600
  คิ้วบัวรอบวงกบแบบ A ไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์ 5"x1" 1.คิ้วบัวไม้จริง ผลิตจากไม้สนนิวซีแลนด์ 2.ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร 3.ผ่านการอบแห้ง (Kiln Dry) ความชื้นไม่เกิน 12% 4. สั่งซื้อจำนวน 5 เมตรขึ้นไป มีมุมบัวให้ 2 มุม

 8. ไม้สนนิวซีแลนด์ 5"X1" แบบ B

  ฿600
  คิ้วบัวรอบวงกบแบบ B ไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์ 5"x1" 1.คิ้วบัวไม้จริง ผลิตจากไม้สนนิวซีแลนด์ 2.ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร 3.ผ่านการอบแห้ง (Kiln Dry) ความชื้นไม่เกิน 12% 4. สั่งซื้อจำนวน 5 เมตรขึ้นไป มีมุมบัวให้ 2 มุม

 9. จั่วบ้าน LJ-04

  ราคาปกติ: ฿1,290

  Special Price ฿859

  พีระมิด ประตูไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์ 1. ขนาด 40x60x3 cm. ทำสี 1. จั่วบ้านไม้จริงลวดลายบานเกล็ด สไตล์คลาสสิค 2. ผลิตจากไม้เนื้อแข็ง มีมุ้งลวดกันแมลง 3. ขอบไม้ขนาด 4.2 cm. ความหนาของบาน 3 cm. 4. ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร 5. ผ่านการอบแห้ง (Kiln Dry) ความชื้นไม่เกิน 12% 6. การถูกแสงแดดเป็นประจำมีผลต่อสภาพเนื้อไม้

9 รายการ
ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก