ประตูลวดลายมาตรฐาน

Showing 1 to 10 of 21 total
ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 1. L118-4 ประตูไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์

  ฿2,990
  L118-4 ประตูไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์

 2. TOP-04 ประตูไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์

  ฿6,000

  TOP-04 ประตูไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์

  1. ประตูไม้จริงลวดลายเรียบง่าย สไตล์โมเดิร์น 2. ผลิตจากไม้สนนิวซีแลนด์ สายพันธุ์เรดิเอต้าไพน์ ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร 3. ขอบไม้ตั้งกว้าง 6” ความหนาของบาน 3.5 cm. 4. รองรับการเจาะชุดมือจับ,ชุดติดตั้งระบบคีย์การ์ดและระบบดิจิตอลทุกชนิด ลูกฟักหนา 3.5 cm. เพิ่มความแข็งแรงมากขึ้น 5. ผ่านการอบแห้ง (Kiln Dry) ความชื้นไม่เกิน 12% ผ่านกระบวนการอัดเข้ารูปด้วยระบบ Technical Door เพื่อไม่ให้บิดงอ และทนต่อการใช้งาน

 3. CE-02 ประตูไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์

  ฿1,990

  CE-02 ประตูไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์

  1. ประตูไม้จริงลวดลายเรียบง่าย สไตล์โมเดิร์น ผลิตจากไม้สนนิวซีแลนด์ สายพันธุ์เรดิเอต้าไพน์ 2. ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร 3. ขอบไม้ตั้งกว้าง 6” ความหนาของบาน 3.5 cm. เพื่อรองรับการเจาะชุดมือจับ,ชุดติดตั้งระบบคีย์การ์ดและระบบดิจิตอลทุกชนิด 4. ผ่านการอบแห้ง (Kiln Dry) ความชื้นไม่เกิน 12% 5. ผ่านกระบวนการอัดเข้ารูปด้วยระบบ Technical Door เพื่อไม่ให้บิดงอ และทนต่อการใช้งาน 6. คุณภาพและการยืดหดตัวของไม้ขึ้นอยู่กับคุณภาพสีที่ใช้ การถูกแสงแดดเป็นประจำมีผลต่อสภาพเนื้อไม้ 7. เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้า : จะต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้รับการทำสีและปรับแต่งใดๆทั้งสิ้น

 4. L161 ประตูไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์

  ราคาปกติ: ฿3,690

  Special Price ฿2,690

  L161 ประตูไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์ 1. ประตูไม้จริงลวดลายลูกฟัก ผลิตจากไม้สนนิวซีแลนด์ 2. ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร 3. ไม้ตั้งกว้าง 6” หนา 3.5 cm. รองรับการเจาะลูกบิดได้อย่างลงตัว ไม้ขวางล่าง 6” 4. ผ่านการอบแห้ง (Kiln Dry) ความชื้นไม่เกิน 12% 5. ผ่านกระบวนการอัดเข้ารูปด้วยระบบ Technical Doorเพื่อไม่ให้บิดงอ และทนต่อการใช้งาน

 5. TOP-03 ประตูไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์

  ราคาปกติ: ฿3,070

  Special Price ฿2,090

  TOP-03 ประตูไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์ 1. ประตูไม้จริงลวดลายเรียบง่าย สไตล์โมเดิร์น ผลิตจากไม้สนนิวซีแลนด์ สายพันธุ์เรดิเอต้าไพน์ 2. ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร 3. ขอบไม้ตั้งกว้าง 6” หนา 3.2 cm. รองรับการเจาะลูกบิดได้อย่างลงตัว 4. ลูกฟักหนา 3.2 cm. เพิ่มความแข็งแรงมากขึ้น 5. ผ่านการอบแห้ง (Kiln Dry) ความชื้นไม่เกิน 12% 6. ผ่านกระบวนการผลิตแบบฟิงเกอร์จ๊อยท์ทั้งบาน เพื่อไม่ให้บิดงอ และทนต่อการใช้งาน 7. คุณภาพและการยืดหดตัวของไม้ขึ้นอยู่กับคุณภาพสีที่ใช้ 8. การถูกแสงแดดเป็นประจำมีผลต่อสภาพเนื้อไม้

 6. CE-116-10 ประตูไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์

  ราคาปกติ: ฿3,820

  Special Price ฿2,390

  CE-116-10 ประตูไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์ 1. ประตูไม้จริงลวดลายลูกฟัก ผลิตจากไม้สนนิวซีแลนด์ 2. ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร 3. ไม้ตั้งกว้าง 6” หนา 3.5 cm. รองรับการเจาะลูกบิดได้อย่างลงตัว ไม้ขวางล่าง 6” 4. ผ่านการอบแห้ง (Kiln Dry) ความชื้นไม่เกิน 12% 5. ผ่านกระบวนการอัดเข้ารูปด้วยระบบ Technical Doorเพื่อไม่ให้บิดงอ และทนต่อการใช้งาน

 7. L164 ประตูไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์

  ราคาปกติ: ฿3,790

  Special Price ฿2,690

  L164 ประตูไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์ 1. ประตูไม้จริงลวดลายลูกฟัก ผลิตจากไม้สนนิวซีแลนด์ 2. ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร 3. ไม้ตั้งกว้าง 6” หนา 3.5 cm. รองรับการเจาะลูกบิดได้อย่างลงตัว ไม้ขวางล่าง 8” 4. ผ่านการอบแห้ง (Kiln Dry) ความชื้นไม่เกิน 12% 5. ผ่านกระบวนการอัดเข้ารูปด้วยระบบ Technical Doorเพื่อไม่ให้บิดงอ และทนต่อการใช้งาน

 8. L163 ประตูไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์

  ฿3,790
  L163 ประตูไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์ 1. ประตูไม้จริงลวดลายลูกฟัก ผลิตจากไม้สนนิวซีแลนด์ 2. ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร 3. ไม้ตั้งกว้าง 6” หนา 3.5 cm. รองรับการเจาะลูกบิดได้อย่างลงตัว ไม้ขวางล่าง 8” 4. ผ่านการอบแห้ง (Kiln Dry) ความชื้นไม่เกิน 12% 5. ผ่านกระบวนการอัดเข้ารูปด้วยระบบ Technical Doorเพื่อไม่ให้บิดงอ และทนต่อการใช้งาน

 9. L162 ประตูไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์

  ราคาปกติ: ฿3,790

  Special Price ฿2,890

  L162 ประตูไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์ 1. ประตูไม้จริงลวดลายลูกฟัก ผลิตจากไม้สนนิวซีแลนด์ 2. ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร 3. ไม้ตั้งกว้าง 6” หนา 3.5 cm. รองรับการเจาะลูกบิดได้อย่างลงตัว ไม้ขวางล่าง 6” 4. ผ่านการอบแห้ง (Kiln Dry) ความชื้นไม่เกิน 12% 5. ผ่านกระบวนการอัดเข้ารูปด้วยระบบ Technical Doorเพื่อไม่ให้บิดงอ และทนต่อการใช้งาน

 10. L145 + กระจกผิวส้ม ประตูไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์

  ราคาปกติ: ฿4,990

  Special Price ฿3,290

  L145 + กระจกผิวส้ม ประตูไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์ 1. ประตูไม้จริงลวดลายลูกฟัก ผลิตจากไม้สนนิวซีแลนด์ 2. ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร 3. ไม้ตั้งกว้าง 6” หนา 3.5 cm. รองรับการเจาะลูกบิดได้อย่างลงตัว ไม้ขวางล่าง 6” 4. ผ่านการอบแห้ง (Kiln Dry) ความชื้นไม่เกิน 12% 5. ผ่านกระบวนการอัดเข้ารูปด้วยระบบ Technical Doorเพื่อไม่ให้บิดงอ และทนต่อการใช้งาน

Showing 1 to 10 of 21 total
ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก
 1. 1
 2. 2
 3. 3