Sale27%

L161 ประตูไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์

Regular Price: ฿3,690

Special Price ฿2,690

Product type : L161

Only 150 left

Product Name Qty
L161 ประตูไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์-70 x 200 30
L161 ประตูไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์-80 x 180 30
L161 ประตูไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์-80 x 200 30
L161 ประตูไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์-90 x 200 30
L161 ประตูไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์-100 x 200 30
|

Availability: In stock

L161 ประตูไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์

1. ประตูไม้จริงลวดลายลูกฟัก ผลิตจากไม้สนนิวซีแลนด์
2. ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
3. ไม้ตั้งกว้าง 6” หนา 3.5 cm. รองรับการเจาะลูกบิดได้อย่างลงตัว ไม้ขวางล่าง 6”
4. ผ่านการอบแห้ง (Kiln Dry) ความชื้นไม่เกิน 12%
5. ผ่านกระบวนการอัดเข้ารูปด้วยระบบ Technical Doorเพื่อไม่ให้บิดงอ และทนต่อการใช้งาน

* Required Fields

Regular Price: ฿3,690

Special Price ฿2,690

SKU: L161
 

Product Description

***********************

Data Sheet

Reviews

How do you rate this product? *
Price
Value
Quality