แจ้งชำระเงิน

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ตรบถ้วนเพื่อแจ้งชำระเงิน

  • ตัวอย่าง: 100000011 คุณสามารถดูได้จากในอีเมลล์ของคุณ

  • Max File Size 3000 KB


  • Sending.. please wait

* หมายเหตุ : บัญชีธนาคารนิติบุคคลฯ ทางบริษัทฯ สามารถเช็คยอดเงินได้ในวันทำการถัดไป

* ฟิลด์ที่จำเป็น