เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า  

- กรุงเทพฯและปริมณฑล จัดส่งฟรีเมื่อ ซื้อ 5,000 บาท ขึ้นไป (จัดส่งครั้งเดียว)

- ถ้าไม่ถึงคิดค่าขนส่งเที่ยวละ 300.- บาท

- จัดส่งสินค้าภายใน 21 วัน 

  กรณีต่างจังหวัด  

- คิดค่าจัดส่ง 200.- / ชิ้น โดยทางบริษัทฯ จะจัดส่งแค่ขนส่งหลักของจังหวัดเท่านั้น ทางลูกค้าจะต้องมารับที่ขนส่งของจังหวัดเอง

- จัดส่งสินค้าภายใน 21 วัน 

 ## การสั่งซื้อสินค้าจะสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อ ทางบริษัทฯ ได้รับชำระค่าสินค้าแล้ว เท่านั้น ##