CE-04 ประตูไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์

฿1,890

Product type : CE-04

Only 42 left

Product Name Qty
CE-04 ประตูไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์-80 x 180 10
CE-04 ประตูไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์-70 x 200 10
CE-04 ประตูไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์-80 x 200 7
CE-04 ประตูไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์-90 x 200 6
CE-04 ประตูไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์-100 x 200 9
|

Availability: In stock

CE-04 ประตูไม้จริง ไม้สนนิวซีแลนด์

(ฟิงเกอร์จ๊อยส์ )ทั้งบาน

1. ประตูไม้จริงลวดลายลูกฟัก ผลิตจากไม้สนนิวซีแลนด์
2. ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
3. ไม้ตั้งกว้าง 6” หนา 3.5 cm. รองรับการเจาะลูกบิดได้อย่างลงตัว ไม้ขวางล่าง 6”
4. ผ่านการอบแห้ง (Kiln Dry) ความชื้นไม่เกิน 12%
5. ผ่านกระบวนการอัดเข้ารูปด้วยระบบ Technical Doorเพื่อไม่ให้บิดงอ และทนต่อการใช้งาน

* Required Fields

฿1,890
SKU: CE-04
 

Product Description

***********************

Data Sheet

Reviews

How do you rate this product? *
Price
Value
Quality